Reiki Principi – Kodeks Reikija

Tvorac Reikija, Mikao Usui, je definisao i odredio neke osnovne preporuke Reikija, koji se danas nazivaju Reiki Principi. Ti principi su usvojeni kao moralni i etički kodeks svih Reiki praktičara i terapeuta u svetu, a koji se primenjuju kroz meditaciju i kanalisanje energije Reikija.

Pomoću tih principa čuvamo ravnotežu Univerzuma. Svaki put kada izgovaramo principe, stvaramo čvrstu i jasnu nameru da živimo svaki dan kako bismo imali uistinu ispunjen život.

Reiki Principi su sledeći:reiki principi

  • Danas ne brinem
  • Danas nisam ljut
  • Danas sam zahvalan-(na) za sve
  • Danas radim pošteno (i na sebi)
  • Danas sam ljubazan i dobronameran prema svima

Zašto danas? Mi nemamo juče, jer je ono otišlo u prošlost, mi nemamo sutra, jer još nije stiglo iz budućeg, jedino stvarno što imamo jeste danas. Kada bi svaki čovek u skladu s principima živeo svoj današnji dan kao jedini postojeći – harmonija i ljubav bi vladali svetom.

Zato koristeći Reiki Principe obećajte sebi da ćete živeti u skladu s njima samo danas, i tako ćete svaki svoj dan učiniti posebnim, a napredak u radu na sebi vidljivim.