Energija Arhanđela Mihajla

U tekstu o Anđeoskom Reikiju, objašnjeno je kako on omogućava pristup suptilnim energijama arhanđela i anđela. One nam daju mogućnost da imamo sve manje stresnih situacija, neočekivanih turbulencija ili neprijatnih preokreta u životu. Jedna od tih energija je i energija Arhanđela Mihajla.

Energija arhanđela Mihajla i njegovih anđela će Vam doći u pomoć odmah po prizivu i potrebi. Time se stvara snažno energetsko polje koje nas štiti od fizičkih, psihičkih, energetskih i drugih negativnosti i opasnosti. Njegova energija je tamno teget boje.

Arhanđela Mihajla može pozvati radi:

  • Oslobađanja od straha i sumnji u sebe, za jačanje vere,
  • Za zaštitu od duhovnih, telesnih i energetskih opasnosti,
  • Za oslobađanje od teških situacija i nedobronamernih i neiskrenih ljudi,
  • Za oslobađanje od energetskih lanaca i veza sa drugim ljudima i situacijama

Da bi se zaštitili od opasnosti i problema, dovoljno je prizvati arhanđela Mihajla i zamoliti ga za zaštitu, i zamisliti ga kraj sebe.

energija arhanđela mihajla

Da bi se oslobodili energetskih vezanosti za drugu osobu ili situaciju (tehnika “osmice”), zamislite sebe i drugu osobu kako stojite u dva spojena kruga (“osmica”). Zamolite Mihajla da svojim mačem preseče tu osmicu i da svaki krug otputuje slobodno na svoju stranu.

Pogledajte i tekst o energiji Arhanđela Gavrila!

Pogledajte i tekst o energiji Arhanđela Iofijila!

Ukoliko imate potrebu za podrškom i pomoći u ovakvim situacijama, priziv i tretman ovim energijama će biti od izuzetne koristi!

Za tretman energijama arhanđela Mihajla, ili drugih arhanđela, pozovite 063/17-55-403, ili pošaljite poruku na kontakt stranici.

Korišćen materijal iz priručnika “Anđeoski Reiki” za praktičare, Margarita Milenković